Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hondenschool de Walsert, gevestigd te Rijkevoort de Walsert en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88000109

 

Inschrijving en betaling

 • U kunt zich inschrijven via inschrijfformulier op de website www.hondenschooldewalsert.nl. Na inschrijving bent u ‘cursist’ van Hondenschool de Walsert
 • Cursist ontvangt na invullen en opsturen van het inschrijfformulier op de website van Hondenschool de Walsert, een e-mail van ontvangst
 • Inschrijving verplicht tot betaling
 • Betaling dient contant of per bank te geschieden voor of bij aanvang van de eerste les
 • Deelname aan de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven is pas dan definitief wanneer het cursusbedrag op het bankrekeningnummer van Hondenschool de Walsert is bijgeschreven.
 • Hondenschool de Walsert heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen

 

Annulering

 • Bij tussentijds stoppen van de cursus worden betaalde lessen worden niet gerestitueerd en blijft de verplichting tot betaling van uw nota bestaan. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de cursus niet kunt vervolgen, dit kan uitsluitend in overleg met de hondenschool
 • In een cursusblok kunt u eenmaal een les afzeggen zonder dat deze komt te vervallen, mits u deze 24 uur van tevoren hebt afgemeld
 • Lessen dienen door de cursist minimaal 24 uur van tevoren uitsluitend per mail, telefoon of What's app te worden afgezegd onder vermelding van uw naam, naam van de hond en lestijd.
 • Niet (tijdig) afgezegde lessen komen te vervallen en kunnen niet worden ingehaald
 • Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden zullen in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) worden ingepast.
 • Lessen die door de hondenschool worden afgezegd, kunnen altijd worden ingehaald

 

Aansprakelijkheid

 • Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond
 • De cursist dient WA verzekerd te zijn
 • De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond. Door toegebrachte schade door hond en/of cursist en/of bij de cursist behorende personen, aan personen, dieren, natuur, materiaal, voertuigen etc. is Hondenschool de Walsert op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Hondenschool de Walsert is niet aansprakelijk voor iedere vorm van letsel aan de hond van de cursist, de cursist zelf dan wel aan de bij de cursist behorende personen, opgelopen tijdens een les.
 • Op verzoek dient elke cursist van Hondenschool de Walsert het EU-paspoort van zijn/haar hond(en) te kunnen tonen in verband met een gezondheidsverklaring van de hond(en) en de vereiste entingen.

 

Cursus

 • Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor de les.
 • Tijdens de cursus werkt de hond met één geleider, alleen in overleg mag hiervan worden afgeweken. Natuurlijk mag er wel iemand komen kijken.
 • De hond dient minimaal 1½ uur voor aanvang van de les gegeten te hebben
 • Daar wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat, een goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet, niet alleen tijdens de cursus.
 • Alle honden dienen aangelijnd te zijn op het terrein, tenzij anders aangegeven door de instructeur
 • Ook dient de ontlasting van uw hond te allen tijde opgeruimd te worden. Neem hiervoor plastic zakjes mee. De zakjes kunnen in de daarvoor bestemde afvalbak gegooid worden
 • De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of hondentuig. Slipkettingen, prikbanden, half checks, halti’s en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van Hondenschool de Walsert. Ook worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen
 • Alle te ontvangen lesmaterialen, hand-outs etc. bevatten copyright en mogen daarom niet door cursist aan derden worden doorgegeven en/of worden gekopieerd
 • Bij vragen neem contact op met Eline Nabuurs